Sockerångest är något de flesta kan känna igen sig i. Kanske har du ätit så mycket godis en lördagskväll att du sedan har svårt att somna eftersom det kryper i kroppen? Kanske har du någon gång haft svårt att låta blir äta upp resterna dagen efter trots att du fortfarande har gårdagskvällen färskt kvar i minnet? Inget av detta gör dig unik och inte heller är någon av reaktionerna är särskilt förvånande.

Enligt forskning via Princeton University har man vetenskapligt lyckats att dokumentera hur socker påverkar hjärnans funktioner  på samma sätt som kokain och heroin. Professor Hoebel och hans team berättar om djupa beteendemässiga förändringar hos råttor som blivit beroende av höga doser av socker via experimentella förhållanden.

Forskarteamet fann också att signalsubstansen dopamin utsöndrades i hjärnan när råttorna fick dricka en sockerlösning. Signalsubstansen gav en känsla av njutning och glädje vilket i sin tur ökade motivationen för drogen, i det här fallet sockret, och genom upprepat intag eller upprepat beteende skapades ett beroende.
Man såg även att råttorna som berusade sig på socker fick ett dopamin påslag i hjärnan och att de också hade färre av en viss sorts dopaminreceptorer än de brukade ha och mer opioida receptorer. Både dopamin och opioida signalsubstanser är inblandade i hjärnans belöningssystem och man såg förändringar i hjärnan hos råttorna liknande de som är kokain- och heroinberoende. När forskare sedan tog bort råttornas socker sjönk dopamin nivåerna och de blev oroliga, ångestfyllda och tillbakadragna, vilket kan liknas vid abstinens hos en missbrukare.

Riktigt tänkvärt tycker vi och som vi nämnt tidigare så tror vi att nyckeln till att lyckas med en kostförändring är att inte bara definiera sitt ”How” utan att även utbilda sig i ämnet och landa i sitt eget ”Why”.

Ni hittar hela studien här men även en längre översättning av den via sund.nu