Det var en gång en familj och framför allt ett par föräldrar som kände att det var dags för en förändring. En sorg i familjen som lämnade en stark övertygelse om vikten av att göra det vi kan för hälsan, oro över en bråkig skolsituation och viljan av att hjälpa sitt barn men också varandra till en mer balanserad vardag. En förändring som startade genom ett botaniserande bland råd och rön, ett sökande efter hjälp och ett beslut i att testa något nytt. Något nytt som i ”sämsta” fall skulle innebära mer grönt på tallriken men som i allra bästa önskvärda fall skulle kunna bidra till en mer välmående och fungerande familj.

Det vi fann när vi sökte var att bara de senaste åren pekar ny forskning på vikten av en välfungerande tarmflora, kopplingen mellan ohälsa och socker men framför allt hur vi med relativt enkla val i livet kan förbättra måendet både på kort och lång sikt. Vi märkte dessutom en direkt positiv effekt på en familjesituation som var ansträngande kopplad till ett beteendemönster hos ett av våra barn, och en skolsituation som förbättrades i samband med den kostförändring vi valde att påbörja. Framför allt har vi fått uppleva ett barn som i dag mår bra och har samma förutsättningar att fungera som sina klasskamrater.

Det vi kommer dela med oss av här är våra egna upplevelser, och därmed högst individuella men vi hoppas kunna inspirera dig till att ge en ny kost en chans. Du behöver hitta din egen motivation men kanske kommer vi att dela några av våra ”why” och att du då uppskattar våra ”how” som en push framåt i din egen nyfikenhet.

Välkommen till Food for Mood, hur mår du i dag?